ContaCt

  • xing
  • twitter
  • likedin

Markus Hartung
Rechtsanwalt, Mediator
Neue Schönhauser Str. 13
10178 Berlin

Tel: +49 (0)30 8471 2495

Fax: +49 (0)30 8471 2496

markushartung@me.com

190830 Logo dav_mitgl4c.jpg
190902 Logo ELTA_Member.jpg

© 2019 - Markus Hartung

Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen

Osnabrücker Legal Tech Forum: Veranstaltung am 9. Mai 2019 an der Universität Osnabrück - Programm hier zum Download